CEM I 42,5 R PORTLAND ÇİMENTOSU

 

TANITIM

Portland çimento klinkerinin bir miktar alçıtaşı (CaSO4.2H2O) ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen hidrolik bağlayıcıdır.
İçeriği: [% 95 Portland Çimento Klinkeri + % 5,0 Kalker] + % 5 Alçı Taşı

Performans Değişmezliği Belge Numarası
1784 – CPR- 0282

Kimyasal Özellikler

Sülfat Miktarı (SO3) ≤ % 4,0
Klorür Muhtevası (Cl-) ≤ % 0,1
Kızdırma kaybı ≤ % 5,0
Çözünmeyen Kalıntı ≤ % 5,0
Yoğunluk ~3,00 g / cm3

Fiziksel Özellikler

Priz Başlama Süresi ≥ 60 dakika
Genleşme ≤ % 10 mm
2 Günlük Dayanım ≥ 20,0 MPa
28 Günlük Dayanım ≥ 42,5 N/mm2 ≤ 62,5 N/mm2
Özgül Yüzey (Blaine) 3400 – 3900 cm2/g

KULLANIM ALANLARI 
TS EN 197-1 : 2012 standardına göre sadece portland çimentosu klinkeri, alçıtaşı ve minör ilave bileşenlerden oluşmaktadır. Genel kullanıma uygundur. Erken kalıp alınması gereken durumlarda kullanılması uygundur (Prefabrik uygulamalar).
Hazır beton imalatlarında yüksek, erken ve nihai mukavemet sunar. Soğuk havalarda sahip olduğu yüksek hidratasyon ısısı ile imalata imkân tanır.
Ambalajlı ve dökme çimento olarak piyasaya verilmektedir.